Leveranstid: 1-5 arbetsdagar. (vid evenemang & erbjudanden kan leveranstiden bli något längre) Frakt 49:- (fri frakt inom Sverige när du handlar för 298:- eller mer)Kontrakt vid lån av padelracket från smasha.se

Personer över 18 år ( eller med målsmans tillstånd/underskrift ) kan låna ett padelracket från smasha.se för testspel. Padelracket kan lånas över en dag eller en helg (fredag-måndag) men max en vecka.

  • Uthämtning av padelracket sker mellan klockan 10:00 och 17:00 den dag du ska hämta padelracket.
  • Återlämning sker helst före klockan 12.00 den dag du ska lämna. Padelracket ska vid återlämnandet vara i samma skick som vid leverans, bortsätt från normal förslitning eller skada som täcks av garanti.
  • Vid lån av padelracket lämnar du 500 kronor i deposition som du får tillbaka vid återlämning.
  • Du måste ta med en giltig legitimation. Vi tar en kopia på din id-handling.
  • Padelracket ska förvaras och transporteras på ett säkert sätt.
  • Padelracket är stöldbegärlig egendom och får aldrig lämnas utan uppsikt.
  • Uppstår skador som beror på vårdslöshet av låntagaren får du som låntagare bekosta hela summan av padelracket. Stöld eller skadegörelse polisanmäls. Padelracket omfattas av normal garanti. För att garantin ska gälla krävs att låntagaren hanterar padelracket på ett ansvarsfullt och säkert sätt.
  • Smasha.se tar inte ansvar för personliga materialskador eller eventuella personskador som uppkommer under hyresperioden.
  • Padelracket ägs av smasha.se. Padelracket får inte lånas ut, hyras ut, säljas, pantsättas eller på annat sätt överlåtas eller användas så att äganderätten för smasha.se riskeras.

Datum för utlån: _____________________________

Datum för återlämning: ________________________

Padelrackets märke och modell: _______________________________________

Låntagarens personnummer:_____________________

 

Jag som låntagare av padelracket är införstådd med lånevillkoren och godkänner kontraktet genom min underskrift:

Låntagarens namnteckning: _______________________________________

Låntagarens telefonnummer: _______________________________________

 

Fylls i av personal på smasha.se vid återlämning

□ Återlämnad till, signatur: _______________ datum: _________________